відомість реєстраторів


відомість реєстраторів
обліковий документ, у якому реєструються дані про всі подані заяви на придбання акцій.

1.Фондовий ринок. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец. «Фінанси» і «Банківська справа») — К.: КНЕУ 2. Фондовий ринок: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец.. . 2001.